Alpinsenter


SarvesAlta Alpinsenter har en vakker beliggenhet med utsikt over Altafjorden og dalene som omgir byen. Det er et koselig og familievennlig alpinsenter som passer for alle, uansett alder og treningsnivå. Vi har nedfarter i alle vanskelighetsgrader og snowpark med hopp og rails for de som ønsker en ekstra utfordring. I kafeen serverer vi smakfull hjemmelaget mat og drikke.

Åpningstider

Stengt for sesongen.

Prisliste utleie 2023/2024:

  Barn til 12 år  Ungdom/voksen 
Dag  Kveld  Helg  Dag  Kveld  Helg 
Komplett pakke: 

Ski/snowboard, sko, staver og hjelm  

385  355  850 460  420  1000 
Ski/snowboard  270  250  605  315  290  710 
Sko t.o.m str 35  145  125  315       
Sko fra str 36  230  210  500  230  210  500 
Staver  115 95  240  135  115  290 
Hjelm  135      155     
Langrennski, komplett pakke, ski, sko og staver   495     595    
Truger   295     495     

Priser heiskort vinteren 2023/2024:

Priser i nettbutikk
Voksen Barn           6-16 år Student Senior
KEYCARD 100 100 100
HEL DAG 460 345 345
KVELD 330 270 270
SESONG 3660 2975 2975
HELG FRE-SØN 945 730 730
1 TIME
2 TIMER 315 240 240
3 TIMER 330 270 270
Priser i anlegg
KEYCARD 100 100 100
HEL DAG 480 365 365
KVELD 350 290 290
SESONG 3890 3205 3205
HELG FRE-SØN 990 770 770
ETT KLIPP 75 55 55
10 KLIPP 625 470 470
20 KLIPP 1000 750 750
40 KLIPP 1870 1405 1405
1 TIME 280 220 220
2 TIMER 345 280 280
3 TIMER 350 290 290
10 DAGER SESONG 3430 2820 2820
2 DAGER 840 645 645
2/5 DAGER 885 675 675
3 DAGER 1260 955 955
3 / 6 DAGER 1150 905 905
4 DAGER 1530 1165 1165
4/7 DAGER 1620 1260 1260
5 DAGER 1790 1360 1360
5 / 8 DAGER 1925 1500 1500
6 DAGER 2150 1605 1605
7 DAGER 2495 1915 1915
Sesong bedrift/hytte 5495 4805
Familiepakker i nettbutikk
1 voksen + 1 barn 1 voksen + 2 barn 2 voksne + 1 barn 2 voksne + 2 barn
KEYCARD 200 300 300 400
HEL DAG 645 925 1010 1290
KVELD 500 730 770 1000
SESONG 5315 7695 8250 10630
Familiepakker i anlegg
KEYCARD 200 300 300 400
HEL DAG 710 1020 1110 1420
KVELD 550 800 850 1100
SESONG 5677 8242 8789 11354
Prisene er inkludert 12 % mva

 

Spesifisering av familie for familiepakker:
Ved kjøp av familiekort regnes en familie med voksne og barn fra samme husstand.
Trivselsledere:
Hos oss får Trivselsledere med TL kort ta med seg en venn fra samme skole og begge får halv pris på heiskort. (Gjelder ikke foreldre og søsken) Gjelder kun på dag/kveldskort. Kortene må hentes inne i kafeen.

RETNINGSLINJER OG SIKKERHET VED SARVESALTA ALPINSENTER AS

Key Card
Dersom du ikke har Key Card fra Skidata, må du kjøpe dette. Kortpris kommer i tillegg til heiskortprisen. Har du Key Card fra Skidata, kan dette elektroniske kortet lades opp på nytt og brukes i flere anlegg. Vi har pant på kr 50,- på Key Card.

Heiskort
Alle heiskort er personlig og må ikke overdras til andre. Mistet kort erstattes ikke. Ved tap eller skade av sesongkort, kan nytt kort lades opp på nytt Key Card. Pris på nytt Key Card er kr 100,-. Ved misbruk eller brudd på overnevnte retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras.

Vær og føreforhold
Våre gjester må være oppmerksom på at vær og føreforhold kan skifte raskt i fjellet. Gjestene er selv ansvarlig for å vurdere forholdene ut ifra sine egne skiferdigheter før kjøp av heiskort. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med oss før du kjøper heiskort.

Sikkerhet i nedfartene
Hos SarvesAlta Alpinsenter gjelder regler for sikkerhet fra Alpinanleggenes Landsforening.
Når du besøker oss, er det ditt ansvar å følge disse reglene. Reglene finner du her: https://alpinogfjell.no/alpinvettreglene
All skikjøring utenfor merkede og preparerte nedfarter anses som off-piste og foregår på egen risiko.

Sikkerhet i skiheisen
All sikksakk kjøring, hopping, lek eller andre aktiviteter i heisen, som innebærer fare for mennesker og anleggsutstyr er forbudt og kan medføre inndragning av heiskort og bortvisning fra området.

Hjelmpåbud
Hos SarvesAlta Alpinsenter er det påbudt for alle som gjennom heisen å bruke hjelm i alpinsenteret.

RETNINGSLINJER VED KJØP OG BRUK AV HEISKORT

 1. DEFINISJONER TYPER HEISKORT
 • Timeskort, halvdagskort, dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.
 • Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra anleggets åpning ved vintersesongens begynnelse til sesongslutt.
 • Klippekort og timekort gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet.
 • Andre typer heiskort, så som familiekort, gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet2. BRUK AV HEISKORT
 • Med mindre annet er bestemt er heiskort personlige og kan ikke overdras/lånes ut til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at vedkommende er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.
 • Tapt heiskort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av heiskortet og det lar seg sperre.
 • Dersom du mister ditt sesongkort, kan du kjøpe nytt Key Card for kr 100,- og sesongkortet kan lades opp på nytt Key Card.
 • Skader på Key Card ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.

  3. REGLER FOR ALPIN FERDSEL I SKIANLEGGET

Alpin skisport – inklusive snowboard, telemark o.l. – er forbundet med en viss risiko. Kortholder forplikter seg til å gjøre seg kjent med de internasjonale Alpinvettreglene og å opptre i samsvar med disse.

 

 1. ANGRERETT VED KJØP AV HEISKORT

Ved fjernsalg – for eksempel ved kjøp av heiskort over internett – gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg uten faste forretningslokaler (lov av 20.juni 2014 nr.27 – angrerettloven).

Ved kjøp av heiskort i nettbutikken er kjøper ansvarlig for å gjøre seg kjent med vær og føreforhold, samt hvilke bakker som forventes å være åpne den aktuelle dagen.

Ved salg fra fast utsalgssted – eksempelvis ved salg fra billettkassa i tilknytning til skianlegget – gjelder ikke angrerettloven, men de alminnelige refusjonsreglene i punkt 4 og 5.

5. REFUSJON VED DRIFTSAVBRUDD, SYKDOM ELLER SKADE

5.1. GENERELT

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 60 minutters varighet og summen av driftsavbruddet må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.

5.2. DRIFTSAVBRUDD SOM LIGGER UTENFOR ANLEGGETS KONTROLL (FORCE MAJEURE)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, snømangel, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik, offentligrettslige forbud eller påbud, pandemier m.v og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller å overvinne følgene av disse.

Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen. Hvis anlegget er stengt – eksempelvis på grunn av snømangel – utover 1/3 av sesongens totale antall skidager kan kortholder kreve en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Kortholder har ikke krav på hele kjøpesummen. Et eventuelt refusjonskrav er oppad begrenset til 50% av heiskortets kjøpesum uavhengig av kjøpstidspunkt. Refusjonen skal tilsvare 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes, det vil si heiskortets verdi delt på antall dager i sesongen. Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse.

Eventuelle refusjonskrav kan ikke avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav.

5.3 REFUSJON VED SYKDOM ELLER SKADE

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Heiskortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

6. SANKSJONER VED MISBRUK AV HEISKORT ELLER OVERTREDELSE AV ALPINVETTREGLENE

Kortholder er innforstått med at misbruk av heiskort, overtredelse av Alpinvettreglene, brudd på anvisninger i heisen og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre inndragning/sperring av heiskort, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra anlegget og/eller politianmeldelse. Med misbruk av heiskort menes bl.a bruk av feil kort (voksne som benytter barnekort), kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v.

7. INNHENTING OG OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

SarvesAlta Alpinsenter AS er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på epost: post@sarves.no