Alpinsenter


Åpningstider:

Stengt for sesongen!

Vi ser an forholdene dag for dag og time for time i forhold til om det blir mulig med flere åpningsdager denne sesongen. Følg med på vår Facebookside for nærmere informasjon.

Onsdag – fredag 17:00-21:00
Lørdag og søndag 11:00-17:00

Egne åpningstider i ferier:

Kjøp heiskort på nett her.

SarvesAlta Alpinsenter har en vakker beliggenhet med utsikt over Altafjorden og dalene som omgir byen. Det er et koselig og familievennlig alpinsenter som passer for alle, uansett alder og treningsnivå.


Priser 2020/2021:

Ski Barn under 12 Voksen
Dag Kveld Dag Kveld
Komplett pakke  kr    220,00  kr    180,00  kr    280,00  kr    220,00
Ski  kr    150,00  kr    110,00  kr    220,00  kr    180,00
Sko  kr    120,00  kr    100,00  kr    150,00  kr    120,00
Staver  kr      70,00  kr      60,00  kr      90,00  kr      75,00
Hjelm  kr           –  kr           –  kr    100,00  kr      60,00
Snowboard Barn under 12 Voksen
Dag Kveld Dag Kveld
Komplett pakke  kr    250,00  kr    190,00  kr    320,00  kr    260,00
Sko  kr    120,00  kr    100,00  kr    150,00  kr    120,00
Snowboard  kr    180,00  kr    150,00  kr    270,00  kr    200,00
Ungdom Voksen Student Senior
6-16 år 16 + 65+
Sesong kr 2500 kr 3000 kr 2500 kr 2500
Dag kr 300 kr 390 kr 300 kr 300
Kveld kr 250 kr 300 kr 250 k 250
Helg fredag-søndag kr 600 kr 780 kr 600 kr 600
3 timer kr 250 kr 300 kr 250 kr 250
Familiekort 1v+1b 1v+2b 2v+1b 2v+2b
Dag kr 520 kr 750 kr 810 kr 1050
Kveld kr 420 kr 600 kr 640 kr 830
Sesong kr 5000 kr 7000 kr 7500 kr 8500
Spesifisering av familie:
Ved kjøp av familiekort regnes en familie voksne og barn fra samme husstand.
* Trivselsleder. Hos oss får Trivselsledere med TL kort ta med seg en venn gratis hos oss. Gjelder kun på dag/kveldskort. Kortet må hentes inne i kafeen.

Tilbudet til Trivselsleder går ut under pandemien. Vi tar det opp igjen når pandemien er over.

Generelle retningslinjer for bruk av heiskort

Retningslinjene er inndelt i tre vedlegg som dekker alle forhold ved heiskortsalg. Disse vedleggene er utformet slik at våre medlemmer kan ta teksten direkte i bruk på deres hjemmesider og i forbindelse med utsalgssteder, for å sikre at det er gitt riktig informasjon til gjestene/de som kjøper heiskort.

Vedleggene dekker tema som følger:

1. Alminneligevilkårvedkjøpogbrukavheiskort–vedlegg1

De alminnelige vilkår bør være lett tilgjengelig på skianleggets hjemmeside – også på engelsk, ved oppslag ved utsalgssted og en forenklet versjon på selve heiskortet:

Heiskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre. Mistet kort erstattes ikke og refusjonsreglene fremgår av de alminnelige vilkårene. Brudd på anleggets regler – herunder overtredelse av Alpinvettreglene – kan medføre bortvisning fra anlegget og inndragning av heiskortet. Misbruk av heiskort kan medføre bortvisning, inndragning, tilleggsavgift og/eller politianmeldelse.

2. Angrerettvedkjøpavheiskort–vedlegg2

Det er viktig å merke seg at angreretten er forskjellig avhengig av om det selges fra fast utsalgssted eller fjernsalg (nettsalg).

Ved fjernsalg – eksempelvis ved kjøp av heiskort over internett – gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (lov av 20. juni 2014 nr. 27 – heretter angrerettloven). Dette innebærer at heisanleggene – samt andre aktører som selger heiskort på vegne av de ulike skianleggene – har plikt til å opplyse om dette. I tillegg må angrerettskjema være tilgjengelig for forbruker.

Ved salg fra fast utsalgssted – for eksempel ved salg fra billettluken i tilknytning til skianlegget – gjelder ikke angrerettloven. I så fall gjelder de alminnelige refusjonsreglene. Disse er beskrevet nedenfor.

Vedlegget dekker:

Innledning – fjernsalg

Praktiske konsekvenser – forslag til tekst

3. Personvernerklæring–vedlegg3

Innhenting og oppbevaring av personopplysninger – GDPR

I den utstrekning skianleggene innhenter og oppbevarer personopplysninger – eksempelvis i forbindelse med salg av sesongkort – får lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven, lov 15. juni 2018 nummer 38) anvendelse. Dette innebærer en rekke plikter for anleggene og rettigheter for den registrerte. Personvernerklæringen fylles i med anleggets opplysninger og kan taes i bruk ovenfor gjesten.